top of page

AKTY NADANIA - 5 CZERWCA 2020

W dniu 5 czerwca 2020 roku Zarząd Klubu uhonorował, zgodnie ze Statutem, za osobiste wsparcie, przychylność oraz szczególne zaangażowanie w działalność Policyjnego Klubu Sportowego MAZURY tytułem Prezesa Honorowego Klubu Pana Marcina Danowskiego.

P R E Z E S  H O N O R O W Y  K L U B U

Marcin DANOWSKI

wykształcenie: wyższe

 

kierunki: Administracja publiczna, Wychowanie Fizyczne, Zarządzanie i Marketing w Oświacie, Pedagogika, Nauczanie przedsiębiorczości, Zarządzanie jednostkami administracji publicznej.

kwalifikacje: trener personalny, ratownik KPP/wodny, stermotorzysta, płetwonurek, spadochroniarz, jachtowy sternik morski.

instruktor: sportu (1997), Kung Fu - Wu Shu (1999), karate klasyczne (2000), rekreacja ruchowa (2003), pływanie (2004), samoobrona (2004), żeglarstwo (2004), strzelectwo sportowe (2005), fitness - ćwiczenia siłowe (2007), survival (2014), taktyka i technika interwencji (2014), trener pływania (2020), badminton (2020)

założyciel: PKS Mazury - KWP Olsztyn TEAM (Badminton), Instytut Bezpieczeństwa i Obrony Narodowej

wolontariusz: wspierający PKS Mazury, Instytut Bezpieczeństwa i Obrony Narodowej

MEDALE I ODZNACZENIA

Brązowy Krzyż Zasługi (2018)

Medal Za Ofiarność i Odwagę (2014)

Medal Srebrny Za Długoletnią Służbę (2017)

Brązowy Medal "Za Zasługi Dla Obronności Kraju" (2014)

Medal Komisji Edukacji Narodowej (2012)

Srebrny Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej (2013)

Brązowa Odznaka "Zasłużony Policjant" (2018)

Srebrny Medal "Za Zasługi Dla Pożarnictwa" (2017)

Złoty Medal Zasługi PKS Mazury (2021)

Srebrna Odznaka "Za Zasługi Dla ZŻWP" (2014)

Medal "Za Zasługi W Krzewieniu Wiedzy Obronnej" (2014)

bottom of page