top of page

Na podstawie § 32 pkt 1 ppkt 1 i pkt 2 Statutu Policyjnego Klubu Sportowego Mazury

z dnia 9 sierpnia 2021 roku  z późn. zm. niżej wymienionym (w spisie alfabetycznym) nadano tytuł: 

CZŁONEK HONOROWY 

POLICYJNEGO KLUBU SPORTOWEGO MAZURY 

ANDRYSIAK Sławomir s. Mirosława (2021 - promocja pływania)
ANFULECKA Agnieszka c. Tomasza (2021 - bieganie) 

BALIŃSKA Anna c. Waldemara (2020 - organizacja)
BAŁABON Bartosz s. Waldemara (2020 - futsal)
BARANOWSKA Żaneta c. Kazimierza   (2021 - badminton)
BARTUZI Tomasz s. Jana (2021 - sporty walki)
BĄK Marcin s. Kazimierza (2020 - sporty motorowodne)
BETLIŃSKI Sławomir s. Romana (2021 - strzelectwo)
BIERNACKI Dariusz s. Czesława (2021 - organizacja)
BILICKI Krzysztof s. Eugeniusza (2020 - organizacja)
BRZÓZKA Marcin s. Ryszarda (2021 - bieganie)
BRZYCKI Robert s. Zdzisława (2021 - organizacja)
BYCZUK Mateusz s. Andrzeja (2021 - badminton) 

CZAPLICKI Zdzisław s. Mariana (2021 - promocja sportu i rekreacji ruchowej)
CZARNOWSKI Patryk s. Zdzisława (2021 - siatkówka) 

DANOWSKI Marcin s. Bogdana (2020 - organizacja) 
DANOWSKA Aniela c. Kazimierza (2020 - pływanie)
DOBIES-SZKAMRUK Edyta c. Ireneusza  (2021 - badminton)
DOBROŃSKI Mateusz s. Jarosława (2020 - organizacja)
DZIEŁAK Paweł s. Edwarda (2021 - sporty siłowe)
DZIKOWSKI Mariusz s. Szczepana (2021 - pływanie) 

EWERTOWSKI Piotr s. Józefa (2020 - sporty siłowe) 

FRENKIEL Rafał s. Leona (2020 - sporty walki) 

G

 

GAŁKA Mariusz s. Adama (2021 - pływanie)
GASPAREWICZ Jacek s. Jana (2021 - badminton)
GŁAŻEWSKI Paweł s. Mieczysława (2021 - - tenis ziemny)
GONTARSKI Krzysztof s. Włodzimierza (2021 - badminton)
GRYNKIEWICZ Marcin s. Krzysztofa (2021 - organizacja) 

HARAZIM Ryszard s. Władysława (2021 - organizacja)
HORODYŁOWSKI Robert s. Leszka (2020 - strzelectwo) 

JARMOŁOWICZ Krzysztof s. Kazimierza (2021 - badminton)
JONIEC Piotr s. Leszka (2021 - sporty siłowe) 

KACZOROWSKI Daniel s. Henryka (2020 - pływanie)
KALINOWSKI Bernard s. Alojzego (2021 - organizacja)
KALINOWSKI Łukasz s. Bernarda (2021 - organizacja)
KARCZEWSKA Anna c. Józefa (2020 - organizacja)
KARCZEWSKI Janusz s. Wojciecha (2020 - organizacja)
KLIMECKI Rafał s. Franciszka (2021 - tenis stołowy)
KNOWSKA Sandra c. Tadeusza (2021 - organizacja)
KOCIMSKA Anna c. Tadeusza  (2021 - badminton)
KOCIOŁEK Marcin s. Mariana (2020 - gołębie pocztowe)
KORMAN Tomasz s. Józefa (2021 - organizacja)
KOSZCZAŁ Piotr s. Ferdynanda (2021 - organizacja) 
KWIATKOWSKI Piotr s. Bronisława (2021 - sporty siłowe) 

LIPNICKI Marcin s. Czesława (2021 - organizacja) 

MAJEWSKI Krzysztof s. Janusza (2021 - organizacja)
MAKOWSKI Stanisław s. Feliksa (2021 - organizacja)
MALESZEWSKI Fabian s. Grzegorza (2021 - badminton)
MIAŁKOWSKI Marek s. Roman (2021 - badminton)
MICHAŁOWICZ Grzegorz s. Jana (2020 - sporty walki)
MORAWIEC Ewa c. Henryka (2021 - badminton)
MURASZKO Robert s. Pawła (2021 - organizacja) 

NAREWSKI Włodzimierz s. Stanisława (2021 - sporty walki)
NOGAL Magdalena c. Jerzy (2021 - badminton) 

OLSZEWSKI Marek s. Józefa (2020 - sporty walki)
OSTASZEWSKI Mirosław s. Piotra (2020 - tenis ziemny) 

PASZKOWSKI Robert s. Wawrzyniec (2021 - organizacja)
PAWŁASEK Jacek s. Aleksandra (2021 - organizacja)
PAWŁOWSKI Waldemar s. Kazimierza (2021 - sporty walki)
PERCZYŃSKI Marcin s. Józefa (2021 - organizacja)
PIĄTEK Marcin s. Mariusza (2021 - pływanie)
PIECHOCKA Katarzyna c. Antoniego  (2021 - bieganie)
POLAK Małgorzata c. Krzysztofa (2021 - badminton)
PRZYBYŁEK Michał s. Zenona (2020 - bieganie) 

ROMAŃCZUK Wojciech s. Tadeusza (2021 - badminton)
RUDNICKI Bogdan s. Waldemara (2021 - badminton)
RUCIAK Michał s. Stanisława (2021 - siatkówka)
RYBACKI Henryk s. Henryka (2021 - organizacja)
RYPIŃSKI Maciej s. Jana (2021 - organizacja) 

SALABURA Kornel s. Ryszarda (2021 - pływanie)
SOKOLIŃSKI Jerzy s. Jerzego (2021 - sporty walki)
SZANDROWSKI Mariusz s. Krzysztofa (2021 - organizacja)
SZCZEŚNIAK Mateusz s. Jerzego (2021 - sporty motorowadne)

Ś 

ŚLUSARCZYK Grzegorz s. Romana (2020v- organizacja) 

TADAJEWSKI Henryk s. Kazimierza (2021 - siatkówka)
TRUCHAN Jarosław s. Józefa (2021 - organizacja)
TRZCIŃSKA Agnieszka c. Jerzego (2021 - badminton) 

UŚCINOWICZ Artur s. Ryszarda (2020 - badminton) 

WIRZINKIEWICZ Paweł s. Henryka (2021 - badminton)
WOJCIECHOWSKI Zbigniew s. Jana (2021 - organizacja)
WOŹNIAK Marcin s. Zbigniewa (2021 - badminton)
WRÓBEL Arkadiusz s. Pawła (2021 - organizacja)

ZIELIŃSKI Ewa c. Zbigniewa (2021 - organizacja)

bottom of page