top of page

ZŁOTY MEDAL ZASŁUGI 

POLICYJNEGO KLUBU SPORTOWEGO MAZURY

 AWERS

REWERS

 BARETKA

      Złoty Medal Zasługi Klubu to cywilne odznaczenie organizacyjne, nadawane za znaczne i społeczne zasługi na rzecz sportu, edukacji i wychowania obywatelskiego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Złoty Medal Zasługi jest nagrodą także dla osób, instytucji, organów państwa oraz funkcjonariuszy publicznych systematycznie przekraczających zakres swoich zwykłych obowiązków służbowych na rzecz innych osób i podmiotów oraz przynoszących swoją postawą znaczną korzyść Rzeczypospolitej Polskiej oraz jej obywatelom w szczególności w regionie Warmii i Mazur.

     Złoty Medal Zasługi Klubu jest okrągły w kolorze złota, o wymiarach od 4-5 cm (średnica) i grawerowany.  Na awersie umieszczono symbol głowy orła skierowanej w lewą stronę na tle biało-czerwonej flagi. Przy krawędzi górnej medalu umieszczono napis: „ZA ZASŁUGI“, poniżej: „HONOS ET GLORIA“. Poniżej symbolu głowy orła zlokalizowano nazwę regionu kraju: „MAZURY“. Przy krawędzi dolnej widnieje nazwa własna: „POLICYJNY KLUB SPORTOWY“. Na rewersie widnieje obrys granic Rzeczypospolitej Polskiej z zaznaczonym regionem Mazur oraz dwóch dłoni witających się uściskiem na środku. Do medalu przysługuje baretka (wstążka) w kolorze brązowym o szerokości 35 mm z umieszczonymi po jej bokach złotymi paskami o szerokości 4 mm.

     Złoty Medal Zasługi Klubu nosi się z lewej strony nad lewą kieszenią munduru wyjściowego w przypadku funkcjonariuszy, żołnierzy i pracowników formacji umundurowanych.  Posiadacz Złotego Medalu Zasługi Klubu, w przypadku jeśli nie posiada wyższego w precedencji odznaczenia, ma obowiązek wystepować z nim podczas oficjalnych uroczystości na forum publicznym. Uroczyste przyjęcie Złotego Medalu Zasługi Klubu wyróżniony sankcjonuje, uznając jego wartość i znaczenie społeczne, wypowiadając sentencję: "HONOR I CHWAŁA" (łac. Honos et Gloria).

     Prawa do Złotego Medalu Zasługi Klubu pozbawia się wyróżnionych, którzy w rażący sposób naruszyli dyscyplinę Klubu, zostali ukarani sądownie za przestępstwo umyślne, popełnili czyn haniebny lub sprzeniewierzyli się zasadom moralnym i obywatelskim w Rzeczypospolitej Polskiej. Decyzję w tej sprawie podejmuje Zarząd Klubu na wniosek przedłożony mu przez członka Klubu.

bottom of page