top of page

ODZNAKA PAMIĄTKOWA

POLICYJNEGO KLUBU SPORTOWEGO MAZURY

AWERS

Odznaka Pamiątkowa Klubu stanowi zewnętrzny symbol przynależności do Klubu. Każdy członek Klubu winien traktować nadanie mu Odznaki Pamiątkowej Klubu jako wielki zaszczyt i wyróżnienie. Swoją zaangażowaną sportową, społeczną i obywatelską postawą oraz nieskazitelnym pod względem moralnym postępowaniem, powinien pociągać innych członków Klubu, dając im wzorowy i osobisty przykład.

 

Odznakę Pamiątkową Klubu nadaje Zarząd Klubu a wręcza wraz z listem gratulacyjnym na uroczystej zbiórce w jego w imieniu Prezes Zarządu Klubu lub z jego upoważnienia Prezes Honorowy Klubu. Prawo do odznaki przysługuje:

Prezesowi Zarządu Klubu z tytułu objęcia funkcji,

Członkom Zarządu Klubu z tytułu objęcia funkcji,

Członkowi i Prezesowi Honorowemu Klubu,

Członkom Klubu ( niekaranym dyscyplinarnie oraz karnie za przestepstwo umyślne, osobom szczególnie zasłużonym dla Klubu )

 

Odznaka Pamiątkowa Klubu przedstawia tarczę herbową o wymiarach od 2-4 cm (średnica), grawerowaną z umieszczonym wewnątrz symbolem głowy orła skierowanej w lewą stronę. Powyżej został umieszczony napis o treści: „HONOS ET GLORIA“ poniżej region kraju: „MAZURY“. Przy krawędzi dolnej widnieje nazwa własna: „POLICYJNY KLUB SPORTOWY“.

 

Odznakę Pamiątkową Klubu nosi się z lewej strony prawej kieszeni munduru wyjściowego w przypadku funkcjonariuszy, żołnierzy i pracowników formacji umundurowanych lub na lewej klapie garnituru cywilnego. Posiadacz tej odznaki ma obowiązek wystepować z nią podczas oficjalnych uroczystości na forum publicznym. Wzór listu gratulacyjnego Odznaki Pamiatkowej Klubu określa Zarząd Klubu.

 

Prawa do Odznaki Pamiątkowej Klubu pozbawia się wyróżnionych, którzy w rażący sposób naruszyli dyscyplinę Klubu, zostali ukarani sądownie za przestępstwo umyślne, popełnili czyn haniebny lub sprzeniewierzyli się zasadom moralnym i obywatelskim w Rzeczypospolitej Polskiej. Decyzję w tej sprawie podejmuje Zarząd Klubu na wniosek przedłożony mu przez członka Klubu.

bottom of page