top of page

ZARZĄD KLUBU

P R E Z E S 

Policyjnego Klubu Sportowego MAZURY

Członek Założyciel

mgr Mateusz DOBROŃSKI

S E K R E T A R Z

Policyjnego Klubu Sportowego MAZURY

Członek Założyciel

mgr Marcin BĄK

S K A R B N I K 

Policyjnego Klubu Sportowego MAZURY

Członek Założyciel

mgr Michał PRZYBYŁEK

bottom of page