top of page

KOMISJA REWIZYJNA KLUBU

P R Z E W O D N I C Z Ą C Y

K O M I S J I   R E W I Z Y J N E J

Policyjnego Klubu Sportowego MAZURY

Członek Założyciel

Marek OLSZEWSKI

C Z Ł O N E K

K O M I S J I   R E W I Z Y J N E J

Policyjnego Klubu Sportowego MAZURY

Członek Założyciel

Daniel KACZOROWSKI

C Z Ł O N E K

K O M I S J I   R E W I Z Y J N E J

Policyjnego Klubu Sportowego MAZURY

Członek Założyciel

Piotr EWERTOWSKI

bottom of page